UŽITKOVÁ A PRACOVNÍ VOZIDLA

Modely elektrovozidel v této kategorii jsou vlastně takovými hybridy. Nabízejí totiž možnost převážet pasažéry i náklad, a dají se využívat k nepřebernému množství prací a úkolů - od krmení krav na farmě, přes dopravu materiálu na stavbách, až po komunální údržbu a odhrab sněhu.

Většina našich modelů zde je navíc uzpůsobena pro legální jízdu po silnicích v ČR.

 

 

Společnost ECO CARS s.r.o. je úspěšná firma s čistě českým kapitálem. Byla založena v roce 2016 v Praze. Naše produkty využívají zákazníci z celé republiky, ale i ze zahraničí.

 

Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. V případě prodlení se splatností je dodavatel oprávněn účtovat penále 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud není stanoveno jinak v odděleném smluvním ujednání​.

www.ecocars.cz

ECO CARS s.r.o. 2018. Všechna práva vyhrazena